08 June 2012

၂၀၁၂ အတြက္ အယူေတာ္ မဂၤလာ ေျခာက္လ ေဟာကိန္းၾကီး

အက်ႏုပ္သီ ႏိုင္ဂံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ လူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေဗဒင္၊ကဝိ၊ေဝဒ ဘာညာ ဘာညာ စသည္မ်ားအား စိတ္ဝင္စားမိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတန္ငယ္ ေလ့လာလိုက္စားသည့္အားေလ်ာ္စြာ အနည္းအက်ဥ္း တီးေခါက္မိ၏။ ထို႕သို႕တီးေခါက္မိသည္ႏွင့္ ျမင္ျမင္သမွ် လူမ်ားအား ေတြ႕သည္ႏွင့္ "ဟိုနားက လုူၾကီး စစ္သူၾကီး" "ေအာင္ပန္း စိန္သာ ေခြးေသးပန္း " စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မဟာဘုတ္(Mahar boat မဟုတ္ပါ) တိုင္ထူျခင္း.  ဇာတာ ခ်ျခင္းမ်ားကို လူေသာက္ျမင္ကပ္ေလာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ ၾကာျမင့္လွပီျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္အခါတြင္ က်ႏုပ္သည္ အက်ႏုပ္ကိုယ္က်ႏုပ္ ပညာရည္ အနည္းငယ္ျပည့္ဝပီ ဟု ယူဆသျဖင့္ ေအာက္ပါေဟာကိန္းကို ေရးရန္ၾကိဳးစားမိေလသည္။

ထို႕သို႕ ေရးရန္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွာ က်ႏုပ္၏ ဂ်ဳနီယာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆန္ဆာျပာဘို ၊ ဆင္ေယာ္ျပာ စေသာ ဂ်ဳနီယာမ်ားက စာအုပ္ေရးျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြေျဖာင့္ေနသည္ကို အားက်မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္ပါေဟာကိန္းသည္ လက္တည့္စမ္း အဲေလ က်ႏုပ္ပညာကို အျမည္းသေဘာမွ်သာ ျပခ်င္ေသာေၾကာင့္ ေျခာက္လေဟာကိန္း ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။


၂၀၁၂ အတြက္ အယူေတာ္ မဂၤလာ ေျခာက္လ ေဟာကိန္းၾကီး

က်ႏုပ္၏ သူတစ္ထူးမတူေသာ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ ၂၀၁၂ သည္ ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္ကို အံၾသဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႕အတူ ဂ်ိဳးငွက္ေလးတစ္ေကာင္သည္ ဟိုဒီပ်ံသန္းရာမွ သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းေကာက္ခ်ီမိသျဖင့္ ညိမ္းခ်န္းေရးတမန္ေတာ္ ျဖစ္သြားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မသင့္ျမတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရန္ေစာင္လာႏိုင္ျခင္း၊  ရန္သူမ်ားက ENEMY အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း ၊ နယ္နမိတ္မ်ား ဖြင့္ထားရာမွ ပိတ္သြားျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

၂၀၁၂ သည္ ပညာေရးတြင္ထိပ္ဆံုးရွိသျဖင့္ ပညာရွာသူမ်ား စာၾကိဳးစားပါက စာေမးပြဲေအာင္ႏိုင္သည္။ မၾကိဳးစားပါက က်ႏိုင္သည္။ ဘာသာေရးလုပ္သူမ်ား ပုတီး တစ္ေန႕ အပတ္တစ္ေသာင္းစိတ္ပါ။ ရလဒ္မွာ အေညာင္းမိႏိုင္သည္။ ေျခေထာက္တြင္ အသားမာတက္ႏိုင္သည္။ ကဘာ တစ္ဝွမ္းလံုးတြင္လည္း စီပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္။ အလုပ္လုပ္သူမ်ား လကုန္လွ်င္ လစာရမည္။ ကံေကာင္းပါက ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဘာနပ္ရႏိုင္သည္။

အထူးျခားဆံုး အခ်က္မွာ အေနာက္ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံတစ္ခု တြင္ အစိမ္းေရာင္ ေငြစကၠဳတစ္ရြက္ ေပၚေပါက္လာမည္။ ေနာက္ေျခာက္လအတြင္း မေပၚေပါက္ပါက တစ္ေန႕ေန႕ ေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။ထိုေငြစကၠဳသည္ ဝိတ္မေလာက (သို႕) သိုက္စေသာ စာကေလးသိုက္ ၊ငွက္သိုက္တိုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း ေျခာက္လကာလတြင္ သဘာဝသတၳဳမ်ားတူးေဖာ္ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ ေျမၾကီးထဲသို က်င္းတူးပါက ဓာတ္ခဲ အစုတ္အျပတ္မ်ား ၊ သံေခ်းတက္ေနေသာ သံတိုသံစ စသည္တုိ႕ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္.။ မည္သည့္ကိစၥမဆို ရုတ္တရက္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္တြင္ ဂ်ဳိးျဖဳေရလာေနရာမွ ရုတ္တရက္ ဂ်ိဳးျဖဳေရ ျပတ္သြားျခင္း၊ မ်က္စိမွတ္ပါက ေမွာင္မည္းသြားျခင္း တို႕ျဖစ္ႏိုင္သည္.။ ၂၀၁၂ သည္ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲေနရာ ပညာေရး ဘာသာေရး လုပ္သူမ်ားအဖို႕ ထိပ္ဆံုးေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ မေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္းရွိသည္။ ဥပမာ မိုးတြင္းတြင္ မိုးသဲသဲမဲမဲ ရြာျခင္း ၊ မိုးတြင္းျဖစ္ေသာ္ျငား ေနထြက္ျခင္း ၊ ည ရွစ္နာရီဆိုပါက ေနလံုး မျမင္ရျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ၂၀၁၂ ၏ အထူးျခားဆံုးကို ေဒါက္ကနဲေဒါက္ကနဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၾကက္ဆူဆီမီးဖို တီထြင္ခဲ့သကဲ့သို႕၄င္း ၊ သစ္ဆိမ့္ဆီ ထုတ္လို႕ရပီဟူ၍ လည္းေကာင္း ထို႕ကဲ့သို႕ တလြဲဆံပင္ေကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လိေမၼာ္သီး အေရးအခင္းကဲ့သို႕ေသာ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႕ လူ၏ပေယာဂေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသးသည္။ ယခုတခ်ိဳ႕ပင္္ ေပၚေပါက္ေနပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ အားျခံဳငံု၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းခ်င္လည္းေကာင္းမည္၊ဆိုးခ်င္လည္းဆိုးမည္ ျဖစ္ေသာ
 ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ႏုပ္ နမိတ္ဖတ္လိုက္ေပေတာ့သတည္း။

အက်ႏုပ္၏ တပည့္ေရးထားေသာ နမိတ္စာတမ္းအား ဖတ္ရႈလိုပါက ဒီမွာ ကလစ္ပါ


ေလးစားစြာျဖင့္
ဗ်စ္တစ္ျပန္ ေဗဒဝိတ္ဇာကလိမ္ ဆရာၾကီး
မွ်စ္ဇင္ေယာ္မည္း


9 comments:

AH said...

ေလးစားပါတယ္ ဆရာရယ္... ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လြန္းအားၾကီးတာေတြပဲ ဆရာရယ္..

Anonymous said...

ဟာာာ ဆရာ႔ၾဆာႀကီးကုိ အခုမွေတြ႕ေတာ႔တယ္ဗ်ာ
ေဟာခ်က္ေတြက ဒတ္ထိပဲဆရာရယ္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး
ဘေလာ႔ဂါ လူၿပိဳႀကီး အပ်ဳိႀကီးေတြရဲ႕ ဇာတာကုိၾကည္႔ေပးဖြဲ႕ေပးပါၾဆာရယ္

ပူေဇာ္ပသပါ႔မယ္
ပုံ
အားကုိးလြန္းသူ
ေမာင္ဘႀကိဳင္

လူငယ္မ်ား said...
This comment has been removed by the author.
ပစ္ပစ္ said...

ေလးစားပါတယ္ ၾဆာမွ်စ္(ေကာ္ပီ)

Candy said...

ေအာင္ျမေလး ေသးထြက္ေအာင္ အဲ.. ေသြးထြက္ေအာင္ကို မွန္တာ အရပ္ကတို႔ေရ.... xD xD xD

ညိမ္းႏိုင္ said...

ဟြင္း....ေပါက္ကရဆိုအေတာ္ရ......:))))
ရီရတယ္......ေနာက္ထပ္လုပ္အူး ေဟာစတမ္း
ေတြ.....:D

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဒီလိုလည္း ရတယ္ေပါ့ေလ..အကိုက :)

ဟန္ၾကည္ said...

ဒါၿပီးရင္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ေလးေတြလည္း လုပ္လိုက္ဦး ... ဒီေန႔ ဒီေရတက္မည္ မနက္ျဖန္ ဟိုေရတက္မည္တို႔ ဘာတို႔...ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ေတြးလည္းေတြးတတ္ပါ့ း)

မိုးဇက္ said...

အန္ ...........
အေတာ္လဲ ေနာက္ေတာက္ေတာက္ေရးတတ္တဲ့လူပဲ
ဒါေပမယ့္ အကို႕စာေတြဖတ္လိုက္ရလို႕ ဒီေန႕ညစ္ေနတဲ့စိတ္ေလးေတာ့ အေတာ္ေလးျပန္လန္းလာတယ္
ေက်းဇူးဗ်ာ